Kierowcy nadal będą zwolnieni z obowiązku kwarantanny co z innymi ?

Polski rząd potwierdził już że przedłuży zamkniecie polskich granic do 13 kwietnia 2020 . Dodatkowo w ostatnim czasie wprowadzono kolejne ogarniczenia w sprawie poruszania się po przestrzeni publicznej ! Spójszmy więc czy coś zmieni się dla firm transportowych.

Jedną z głównych zmian ma dotyczyć osób mieszkających w pobliżu granicy którzy pracowali poza granicami naszego kraju ! Na dzień dzisejszy takie osoby mogły przekraczać granice bez poddawania sie kwarantannie to jednak ma sie zmienić od 27 marca 2020 , na takie osoby też będzie nakładany obowiązek kwarantanny !

W praktyce oznacza to że takie osoby które pracują za granicą będą musiały zrezygnować z pracy lub zamieszkać za granicą. W pierwszym z tych scenariuszy można zgłosić się do Państwowej Inspekcji Sanitarnej, by uzyskać stosowne zaświadczenie. Dokument będzie przeznaczony dla zagranicznego pracodawcy aby potwiedzić obowiązek kwarantanny

Jednak co ważne dla kierowców , oni nadal będą podlegali wyjątkom w zakresie kwarantanny zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 20 marca 2020 dostępnym pod tym linkiem : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000491/O/D20200491.pdf

Tak wiec mówi ono o zwolnieniu z obowiązkowej kwarantanny 2 grupy kierowców :

1. Kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym;

2. Kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym powracających z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:

a) w celu odbioru odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85WE (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1, z późn. zm.2) ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

b) po odebraniu za granicą odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu określonym w lit. a, oraz po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1412).


Ujmując to w prostszych słowach – kierowcy wykonujący przewozy międzynarodowe nie podlegają kwarantannie. Muszą to być przewozy w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym, a więc możemy je potwierdzić na przykład dokumentami typu CMR. Kwarantannie nie podlegają też kierowcy, którzy wykonują przewozy międzynarodowe i zjeżdżają do Polski innym pojazdem, w celu odbycia odpoczynku.

Co z kierowcami “busów”? W przypadku przekraczania granicy w ramach wykonywanego przewozu, a więc “busem” z ładunkiem, przejazd powinien odbyć się bez kwarantanny. W rozporządzeniu nie ma bowiem najmniejszej mowy o warunkach tonażowych, posiadaniu kodu 95, czy też posiadaniu prawa jazdy kategorii C lub C+E.

Z drugiej strony, kierowca “busa” wracający z zagranicy innym samochodem może spodziewać się nałożenia kwarantanny. Kierowcy tego typu nie podlegają bowiem “odpoczynkom” w rozumieniu wymienionego powyżej rozporządzenia 561/2006.

Co z kierowcami pracującymi w zagranicznych firmach? W zwolnieniu z kwarantanny nie ma wymagania, by kierowca zatrudniony był w polskiej firmie transportowej. Można się więc spodziewać, że kierowcy ciężarówek powyżej 3,5 tony, przekraczający granicę innym samochodem, również dojadą do miejsca pracy. Dodatkowo jednak podkreślam, że rozporządzenie dotyczy kierowców z transportu międzynarodowego.

DANE FIRMY

  • AUTO LAWETA 24H ANHOL POMOC DROGOWA TIR & OSOBOWE
  • ul. Poznańska 22
  • 66-300 Skwierzyna
  • NIP : 5961204628
  • REGON : 211196882

ODDZIAŁY

  • B. AUTO LAWETA 24H ANHOL POMOC DROGOWA GORZÓW WIELKOPOLSKI TIR & OSOBOWE
  • ul. Akacjowa 3
  • 66-400 Gorzów Wielkopolski
  • TEL : +48 602 793 389
  • MAIL : [email protected]