Nowe kary finansowe dla firm które nie płacą w terminie ! Będzie można doliczyć od 40 do 100 euro

Fot. Tomasz Kawka/East News Katowice 18.08.2017 Faktura VAT

Problem z brakiem płatności jest powszechny, ale w transporcie jest on jeszcze bardziej skomplikowany ze względu na specyfikę, jaką charakteryzuje się ta branża.

Do walki z nieuczciwymi kontrahentami jest jednak pewna broń, o której nie wszyscy wiedzą. Otóż ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych nadała wierzycielowi uprawnienie do obciążenia nierzetelnego kontrahenta kwotą 40 euro od każdej nieopłaconej w terminie faktury. Równowartość kwoty 40 euro przysługuje od dłużnika jako rekompensata za koszty odzyskiwania należności.

„Przedsiębiorca, który nie otrzymał zapłaty za wykonany transport w ustalonym terminie może dochodzić rekompensaty za koszty windykacji o równowartości 40 euro. Naliczanie kwoty 40 euro następuje bez dodatkowego wezwania, i co ważniejszej – nie jest też uzależnione od poniesionych kosztów” – wyjaśnia Mariusz Hendzel, ekspert Kancelarii Transportowej ITD-PIP.

Uprawnienie to znajduje zastosowanie do transakcji handlowych, których stronami są przedsiębiorcy. Kwota 40 euro przysługuje od każdej, niezapłaconej w terminie faktury.

Aby wystawić notę, ustalamy, czy roszczenie o zapłatę jest wymagalne (jest to dzień po ustalonym terminie zapłaty). Jeżeli roszczenie jest wymagalne, można wystawić kontrahentowi notę na kwotę 40 euro. Następnie należy ustalić właściwy kurs euro według ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie stało się wymagalne. Po przeliczeniu euro na złotówki kwotę rekompensaty można windykować wraz z niezapłaconą fakturą.

Natomiast z dniem 1 stycznia 2020 roku wejdzie w życie ustawa w celu ograniczenia zatorów płatniczych przewidująca zmiany w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Ustawa przewiduje możliwość dochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w kwocie nawet wyższej niż 40 euro, tj.:

– 40  euro, gdy  wartość  świadczenia  pieniężnego  nie  przekracza  5000 złotych;

– 70  euro, gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50000 złotych;

– 100 euro, gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.

Ustawa została przyjęta przez parlament i oczekuje na podpis Prezydenta.

DANE FIRMY

  • AUTO LAWETA 24H ANHOL POMOC DROGOWA TIR & OSOBOWE
  • ul. Poznańska 22
  • 66-300 Skwierzyna
  • NIP : 5961204628
  • REGON : 211196882

ODDZIAŁY

  • B. AUTO LAWETA 24H ANHOL POMOC DROGOWA GORZÓW WIELKOPOLSKI TIR & OSOBOWE
  • ul. Akacjowa 3
  • 66-400 Gorzów Wielkopolski
  • TEL : +48 602 793 389
  • MAIL : [email protected]