Nie zarejestrujesz w ciągu 30 dni pojazdu ? Będzie grozić ci kara nawet 1 000 PLN

Rząd przyjął już projekt Ministerstwa Środowiska w kwestii rejestracji pojazdu i przekazał go do pracy w Sejmie. Mamy mieć na to 30 dni, a spóźnienie ma się wiązać z wysoką karą.

Najważniejszą zmianą w przepisach dotyczących rejestracji pojazdów będzie wprowadzenie obowiązku jego rejestracji lub wyrejestrowania w terminie do 30 dni. Jeśli właściciel pojazdu nie zrobi tego w wyznaczonym czasie, czeka go dotkliwa kara w wysokości 1000 zł. Będzie ona nakładana przez starostę, a pieniądze trafią do budżetu powiatu. Karane będą nie tylko osoby fizyczne, ale także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne.

Obecnie istnieje już obowiązek informowania starosty o sprzedaży samochodu, ale jeśli tego nie zrobimy, to nie grozi nam żadna kara. Na zmiany nalegała również Komisja Europejska, która zarzucała Polsce brak dyrektywy w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji. Oszacowano, że z 24 milionów pojazdów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji Pojazdów aż 6 milionów to „samochody-widma”.

Ministerstwo Środowiska tak uzasadnia zmianę przepisów: “Zakłada się, że taki instrument prawny przyczyni się do poprawy przestrzegania przez właścicieli pojazdów obowiązku złożenia wniosku o rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu w określonym terminie czy też ustawowego terminu zawiadomienia o nabyciu, zbyciu pojazdu czy zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym.”

Projekt Ministerstwa zakłada, że właściciel będzie miał 30 dni na rejestrację pojazdu od:

 • zakupu nowego pojazdu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • zakupu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczpospolitej Polskie, czyli używanego z rynku wtórnego,
 • dopuszczenia przez organ Służby Celno-Skarbowej do obrotu pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego członkiem UE,
 • sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego UE,
 • 30 dni na złożenie wniosku o rejestrację ma mieć także osoba, która posiada pojazd powierzony mu przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną. Czas będzie liczony od dnia sprowadzenia pojazdu do Polski.

Właściciel pojazdu jest obowiązany złożyć wniosek o jego wyrejestrowanie niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przesłanki do wyrejestrowania pojazdu.

Przepisy wejdą w życie po upływie trzech miesięcy od ogłoszenia.

DANE FIRMY

 • AUTO LAWETA 24H ANHOL POMOC DROGOWA TIR & OSOBOWE
 • ul. Poznańska 22
 • 66-300 Skwierzyna
 • NIP : 5961204628
 • REGON : 211196882

ODDZIAŁY

 • B. AUTO LAWETA 24H ANHOL POMOC DROGOWA GORZÓW WIELKOPOLSKI TIR & OSOBOWE
 • ul. Akacjowa 3
 • 66-400 Gorzów Wielkopolski
 • TEL : +48 602 793 389
 • MAIL : [email protected]